Lone Nissens slægtstræ

Kilde: Spangsberg slægten, Morten Hansen Spangsberg

Beskrivelse

Art Værdi
Kildetitel Spangsberg slægten, Morten Hansen Spangsberg
Forkortelse
Myndighed
Forfatter
Sted Strandby, Jerne, Ribe amt, Danmark
Publikation http://www.kajj.dk/
Referencenr.
Referencetype

Emner knyttet til denne kilde

Personer
Morten Hansen Spangsberg

Tekst

Fra bogen Spangsberg af 12. juni 1781
Morten Hansen Spangsberg.
Født i Strandby 27/9 1883.
Hjemmedøbt Fadderne vare: Pigen Mette Marie Kristensen i Velbæk b. B. Gaardejer Niels Peder Kristensen i Strandby, Gaardejer Niels Gregersen i
Strandby. Ungkarl Kristen Mortensen i Nourup, Pigen Mariane Spangsberg i Esbjerg. Tilbragte sin Barndom i Hjemmet. Blev konfirmeret 3/10 1897.
Præstens Dom angaaende Kundskab og Opførsel var mg og mgEfter at have udstaaet sin Læretid som Slagter nedsatte han sig 1906 som Slagtermester
ved Tarp Kro og drev her Forretning til 1916; med Undtagelse af 1 ½ Aar, i hvilket Tidsrum han drev Slagterforretning i Oxbøl. Omkring 1916
blev han Ejer af Bryndum Vestergaard, indtil han for nogle Aar siden købte Jernbanehotellet i Varde, hvilket Hotel han for Tiden driver
samtidig med Kreaturhandel.Gift 28/9 1906 med Anne Marie Haulrich f. 10/8 1885 i Tjæreborg som Datter af Landmand Hans Nissen Haulrich og Johanne Marie Thim.

Medier

Billeder

Slægten Spangsberg