Lone Nissens slægtstræ

Kilde: Politiregisterblade, Leismann, Henrik Christian(16111893-01051895)

Beskrivelse

Art Værdi
Kildetitel Politiregisterblade, Leismann, Henrik Christian(16111893-01051895)
Forkortelse
Myndighed
Forfatter Københavns politi
Sted København, Danmark
Publikation http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3358004
Referencenr.
Referencetype

Emner knyttet til denne kilde

Begivenheder
Bopæl
Bopæl
Bopæl
Død
Bopæl

Medier

Billeder

Leismann, Henrik Christian_16111893_01051895

URL

Politiregisterbladene_Leismann, Henrik Christian(16111893-01051895)

Noter

Agency: Københavns politi