Lone Nissens slægtstræ

Kilde: Leismann slægten, Strøm

Beskrivelse

Art Værdi
Kildetitel Leismann slægten, Strøm
Forkortelse
Myndighed
Forfatter Arne Leismann
Sted Danmark
Publikation http://home1.stofanet.dk/leismann/navne18.html#str%F8m
Referencenr.
Referencetype

Medier

URL

Leismann slægten, Strøm