Lone Nissens slægtstræ

Kilde: Leismann slægten, Schmidt

Beskrivelse

Art Værdi
Kildetitel Leismann slægten, Schmidt
Forkortelse
Myndighed
Forfatter Arne Leismann
Sted Danmark
Publikation http://home1.stofanet.dk/leismann/navne18.html#schmidt
Referencenr.
Referencetype

Medier

URL

Leismnn slægten, Schmidt