Lone Nissens slægtstræ

Kilde: Leismann slægten, Nielsen

Beskrivelse

Art Værdi
Kildetitel Leismann slægten, Nielsen
Forkortelse
Myndighed
Forfatter Arne Leismann
Sted Danmark
Publikation http://home1.stofanet.dk/leismann/navne14.html#nielsen
Referencenr.
Referencetype

Medier

URL

Leismann slægte, Nielsen