Rasmus Hansen
(Omkr 1816-)
Ane Hansdatter
(Omkr 1816-)
Hansine Marie Rasmussen
(1846-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jens Christian Petersen

Hansine Marie Rasmussen

  • Født: 29 Apr. 1846, DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing 3 4
  • Dåb: 20 Maj 1846, DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing 5
  • Ægteskab (1): Jens Christian Petersen den 13 Sep. 1868 i DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing 1 2

  Forskningsnotater:

6. Feb 2021: Rasmusssen ændret til det korrekte Rasmussen. 7. Feb 2021: Fødsel fundet om indført.

  Begivenheder

1. Konfirmation, 1860, DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing. 6

2. Dåb, 25 Aug. 1901, DK, Præstø Amt, Mønbo hd, Stege. 7


Hansine blev gift med Jens Christian Petersen, søn af Skipper Hans Peter Jensen og Kirsten Hansen, den 13 Sep. 1868 i DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing.1 2 (Jens Christian Petersen blev født den 14 Okt. 1843 i DK, Maribo Amt, Falsters Sønder hd, Aastrup 8 9, dåb den 17 Dec. 1843 i DK, Maribo Amt, Falsters Sønder hd, Aastrup,9 døde den 16 Apr. 1889 i DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing 10 11 og blev begravet den 23 Apr. 1889 i DK, Maribo Amt, Falsters Nørre hd, Stubbekøbing 11.)


Kilder


1 Skifter (Danmark, Arkivalier Online), Stubbekøbing viede 1848. 1907 den 4. Maj, Eftermiddag Kl 4, indfandt Skifteforvalteren for Stubbekøbing Købstad sig i sit forfald ved sin konstituerede Fuldmægtig cand. jur. L. Roseng med Vidnerne og Vurderingsmændene Arrestforvarer Andersen og cand. jur. Bolvig, begge af Stubbekøbing sig på den af Enke efter Havnefoged H.P.Jensen hidtil beboede Ejendom Grønnegade i Stubbekøbing, hvor der belv foretaget

(indrykket) Begyndelses - og Registreringsforretning i fællesboet efter Havnefoged af Stubbekøbing Hans Peter Jensen, død 7 November 1892, og Hustru Kirsten Jensen, f. Hansen, død 27 April 1907.

Skifteforvalteren bemærkede, at Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin nævnte Mand, var bleven begravet gaars Dato.

Tilstede ved Registreringen var
Bogholder Julius Hansen af Stubbekøbing og dennes Hustru Anne Margrethe Cecilie f. Jensen
Sofie Jensen f. Neble, ? gift med Havnefoged M.C. Jensen af Stubbekøbing.
Martha Marie Jensen, f. Jensen, gift med Parcellist Christen Jensen af Slaglille ved Sorø.
Maren Jensen f. Jensen af Stubbekøbing, enke efter Gæstgiver Ole August Jensen af Nykøbing F.

De mødte oplyste, at arvingerne i Boet ere føldende:
De afdødes Fællesbørn:
1. Købmand Hans Peter Jensen af Nakskov.
2. Havnefoged Martin Cornelius Jensen af Stubbekøbing,hvis ovennævnte Hustru er mødt.
3. Mødte Martha Marie Jensen gift med parcellist Christen Jensen af Slaglille.
4. Mødte Maren Jensens afdøde Mand Gæstgiver Ole August Jensen, hvis eneste Arving Hustruen er ifølge Testamente idet han ikke har efterladt sig Livsarvinger.
5. Fyrassistens Carl Frederik Viggo Jensen af Stevns Fyr.
6. Emma Eleonora Christine f. Jensen gift med Gaardejer Peter Petersen Steffensminde pr Nakskov.
7. Mødte Anna Margrethe Cecilie f. Jensen gift med ligeledes mødte Bogholder Julius Hansen af Stubbekøbing.
8. Tømrer Jens Christian Petersen, afgaaet ved Døden den 16 APril 1889 men har i Ægteskab med Hansine Marie f. Rasmussen efterladt sig følgende Livsarvinger
A. Bogholder hos Consul Carøe i Stege: Rasmus Peter Julius Petersen, født 25/1 1869
B. Anne Martha Kirstine f. Petersen gift med Portner Knus Rasmussen, Sct. Annæ Plads nr 30, København.
C. Marie Margrethe Petersen, Ugift, f. 10/5 1875, for tiden af Lugano
D. Emma? Edvardine f. Petersen, gift med Skolelærer Petersen i Sørup pr Eskildstrup.
E. Eline Sophie Antoinette Petersen, Ugift, f. 31/5 1879, Margrethevej i Hellerup.
F. Handelskommis Hans Peter Martin Petersen, f. 24/3 1882, for Tiden af Nakskov
G. Jens Christian Peter Petersen f. 7/6 1884? for TIden Soldat i København.
9. Maren Bodil Eline Jensen, afgaaet ved Døden den 18/3 1887 men har i Ægteskab med kgl. Vejer og Maaler Lars Jensen Lindholm efterladt sig følgende Livsarvinger
A. Hans Peter Lindholm, f. 13/1 1881, af New York
B. Handelskommis Carl Viggo Cornelius Lindholm, født 19/9 1884, af Vester Brønderslev.

De mødte arvinger (erklærede - overstreget) bemærkede at de ikke idag ville afgive Erklæring om, hvorvidt de ville vedgaa Arv og Gæld i Boet.

Derefter registreredes og af Vidnerne vurderedes følgende ejendele, som tilhøre Boet.

1. Den Boet tilhørende faste Ejendom Matr. No 98 af Stubbekøbing Købstads Bygrunde skyldsat for Hartkort 1 1/4 Album, som med paastaaende Bygninger med mur - og nagelfast appertinersier og 2 Kakkelovne ansættes til Kr. 2500.00

Følgende Løsøre genstaar:

(Er noteret i to kolonner, her skrevet i nummerfølge)

I Dagligstuen
-------------
2. 4 Stole med Damask Kr. 16.00
3. 2 Stole 3.00
4. 1 Sekretaer 25.00
5. 1 ov. Magohnibord 20.00
6. 1 sofa med Damask 15.00
7. 1 spejl med Mahogniramme 10.00
8. 5 Skilderier 5.00
9. 1 Fyrretræsbord 3.00
10. 1 Lampe 2.00
11. 4 Vaser 1.00
12. 1 Damehat og 1 Kappe 2.00
13. 3 bøger 1.00
14. 1 sort Schawl 3.00
15. i Natkyse 1.00
16. 1 graat Schawl 2.00
17. 4 Par Lagener 16.00
18. 1 Haandtaske 0.50
(I anden kolonne fortsæter Soverværelset)
19. 1 gl Dragkiste 8.00
21. 1 Lænestol 3.00
23. 1 Forhøjning 1.00
25. 1 Fløjbord 6.00
27. 1 Træseng med F?madras 15.00
29. 1 blaastribet Dyne 8.00
31. 1 Underdyne 8.00
33. 1 Avisholder, 1 Pibebræt og 4 skilderier 1.00
35. 1 Skrivepult 2.00
(Venstre kolonne lagt sammen til 124.50=

I Soveværelset
--------------
20. 2 svenske Træstole 3.00
22. 2 Stole 2.00
24. 1 Hjørneskab 5.00
26. 1 Sofa 10.00
28. 1 Sengetæppe 1.00
30. 4 puder 8.00
32. 1 Skibsuhr 4.00
34. 2 Malmlysestager 4.00
36. 2 Spejle (? og 1 lille) 1.00
(højre kolonne lagt sammen til 2717.50)
37. 4 Fag Gardiner 2.00
38. Forskelligt Undertøj 2.00
39. Forskellige Gangklæder 3.00
40. 6 Haandklæder 3.00
41. Forskelligt Lintøj 5.00
42. 11 Spiseskeer 2.00
43. 6 Thespeer 2.00
44. Forsk. Glastøj 2.00

I Spisekammeret
---------------
45. 2 Tallerkener og 1 Stegefad 5.00
46. 8 Tallerkener og 1 Kartoffelfad 2.00
47. 10 forsk. Tallerkener 1.00
48. 7 Par Kopper 1.00
49. 4 Terriner 1.50
50. Forsk. Kjøkkentøj 2.00
51. 1 Platmenage og 1 Kasse med Kurve 1.00

I Køkkenet
----------

52. 1 lille Hjørneskab 2.00
53. 2 Bakker 2 Fade og 2 Spækkebrædter 0.50
54. 4 Gryder 2.00
55. 1 Krumkniv, 1 Kagerulle og 1 Hakkebrædt 1.00
56. 3 Kasseroller, 1 Vaskefad. 1 Køkkenlampe m.m. 1.00
57. 1 Vandspand 0.50
58. 1 Jernmorter 1.00
59. 1 Kobberkedler og 1 Messingkedel 3.00
60. 1 Bismer 1.00
61. 1 Kobberkedel og 1 stor Gryde 2.00
62. Forskell. Haveredskaber m.m. 2.00
63. 2 Øxer og 1 Spand 1.50
64. 1 Kar og 1 Ballie 1.50

Paa Loftsværelset:
------------------
65. 1 Dobbeltseng 4.00
66. 1 dobbelt Overdyne 12.00
67. 1 Underdyne 10.00
68. 1 kort og 1 lang Pude 6.00
69. 4 gl Stole 1.00
70. 1 glt Bord 0.50
71. 1 glt Spejl 0.50

Paa loftet.
-----------
72. 1 dobbelt Klædeskab 4.00
73. 2 Kjoler og 1 Skørt 3.00
74. 4 gl Bøger 0,50
75. glt Jern m.m. 1.00

Endvidere
76. 1 Kontrabog med Sparekassen for Stubbekøbing og Omegn Nr. 5141 med Indestående 50.00
77. 1 kontant Beløb 18.88

(venstre kolonne talt til 2818.50)
Sammenlagt Kr. 2883.38
De mødte Arvinger oplyste, at der indestaar i den registrerede faste Ejendom Pantgæld til Beløb 2000 Kr. Derimod mene de, at der ikke paahviler Boet anden Gæld. De bemærke, at der formentlig ikke findes andre Boet tilhørende Ejendele end de nu registrerede.

Boets Papirer bleve tagne i Skifterettens Varetægt og Ejendommen aflaaset, hvorefter Nøglerne ? tages i Skifterettens Forvaring. Det passerede oplæst of af de Tilstedeværende underskrevet. Vidnerne erklære derhos, at de have undført deres Hverv som Vurderingsmænd efter bedste skønnende og Overbevisning.

Forretningen sluttet. Signeret L Rosen Fm.

Vidner; C Andersen - Axel Bolvig

Margrethe Hansen født Jensen
Sofie Boline Jensen
Maren Jensen
Martha Marie Jensen

Forevist Lolland-Falsters Stiftamt den 16 Maj 1907.
Peddersen?

--------------------------------------------

1907, den 22' Maj, Eftermiddag Kl. 3, blev Stubbekøbing Købstads Skifteret sat paa Raadhuset i Stubbekøbing og administreret af den ordinære Skifteforvalter, hvorda i overværelse af Vidnerne Fuldm. Rosen og cand. jur. Bolvig blev foretaget:

(Indrykket) Skiftesamling i Fællesboet efter Havnefoged af Stubbekøbing, Hens Peter Jensen, død 7de November 1892 og Hustru Kirsten Jensen, f. Hansen, d'd 27de April 1907.

Mødt var Bogholder Julius Hansen, der paa egne og Hustrus Vegne erklærede, at han ikke ønskede at vedgaa Arv og Gæld i Boet.

Dette vil derfor være at behandle overensstemmende med Reglerne i Skiftelovens Kap. III.

Der vil være at udstede Indkaldelse til Arvinger og Kreditorer med 6 Maaneders Varsel.

Det passerede oplæst og underskrevet.

Julius Hansen

Boet? ?

Retten Hævet.
(Underskrevet - ikke læsbart)

Vidner:
Bolvig - Rosen.

------------------------------------------------

1908 den 19de December Formd Kl 9 blev Stubbekjæbing Kjøbstads Skifteret sat paa Skifterettens Kontor paa Raadhuseti Stubbekjøbing og administreret af den ordinære Skifteforvalter Borgmester, By- og Herredsfoged Schultz R af Dbrg, hvor da i overværelse af Vidnerne Kontorist Krag og Arrestforvarer Andersen blev foretaget

(Indrykket) Boet efter Havnefoged Hans Peter Jensen og Histri Kirsten Jensen født Hasen

sidst foretaget 10 Juni f. A.

Skifteforvalteren bemærkede

- at Skifterettet havede oppebaaret Husleje af Helene Petersen og af Provisor Nielsen 29 Kr

- at den Boet tilhørende Ejendom Matr. No. 98 af Stubbekjøbing Bygrunde var solgt til Baadfører R. Madsen for 2400 Kr. En Gjenpart af det til Kjøberen udstedte Skjøde fremjagdes. Den Boet tilmommende Del af Kjøbesummer var betalt den 16 Juli 1906.

- at Boets Løsøre var solgt ved Auchon den 12de Juli 1907 med Credit til 1ste Januar 1908 og Provenuet der ifølge Incassators herved fremlagte Regnskab udgjør Kr 287,70 var betalt til Skifteretten den 14de Januar 1908, og

- at Boet hidtil ikke har kunnet sluttes, da de fraværende Arvinger først ved Fuldmagter udstedte i forrige Maaned ere blevne repræsenterede i Boet.

Øjemedet med nærværende Samling er at fremlægge Udkast til Opgjørelse i Boet eventuelt at slutte dette.

Samlingen har været indvarslet ved ? Bekjendtgjørelse

Der fremlagdes Exemplar af Statstidende No. 206 for 4de DS., hvori Bekjendtgjørelsen har været indrykket.

Derefter fremlagdes Udkast til Opgjørelse i Boet. Udkastet har henligget til Eftersyn her paa Kontoret fra den 2den DS.

Til Skiftesamlingen havde givet Møde
Havnefoged M. C. Jensen
Gjæstgiver O Jensens Enke Maren født Nielsen
Bogholder Julius Hansen med Hustru Margrethe født Jensen
Bogholder Hansen gav tillige Møde for Kjøbmand Hans Peter Jensen
Martha Marie Jensen og dennes Mand Christen Jensen
Fyrassistant Carl Frederik Viggo Jensen
Emma Eleonora Christine Jensen og dennes Mand Peter Petersen
Bogholder Rasmus Peter Julius Petersen
Amma Martha Christine Petersen og dennes Mand Knud Rasmussen
Marie Margrethe Petersen
Emma Edvardine Petersen og dennes Mand C. Petersen
Eline Sophie Antoinette Petersen
Hans Peter Martin Petersen og
Jens Christian Peter Petersen
i henhold til ? Fuldmagt

Endelig mødte kgl Vejer og Maaler L. Lindholm for
Hans Peter Lindholm i Henhold til Fuldmagt af 7de d. M- ? og for
Carl Lindholm i Hnehold til Fuldmagt af 27de f.M. ?

Det fremlagte Udkast til opgjørelsen blev gjennemgaaet med de Tilstedeværende, der Intet fandt derimod at erindre, hvorefter det godkjendtes som endelig

Opgjørlse
Det findes indført nedenfor pag. 188.

Der udbetaltes derefter
Gjæstgiver O. Jensens Enke i Arv Kr. 34,85
Havnefoged M. C. Jensen - " _ 85,21
Vejer Lindholm i Arv til de af ham repræsenterede Arvinger: 85,21
Bogholder Julius Hansen paa egne og Hustrus vegne og som Befuldmægtiget for de omfor nævnte af ham repræsenterede Arvinger tilsammen i Arv Kr. 511,29

For Modtagelse af disse Beløb tjener de Vedkommnedes Underskrifter som Kvittering.

Det passerede oplæst og underskrevet.

Boet Sluttet.

Retten hævet.

(Underskrift - der må stå Schultz)

Jul. Hansen, L. J. Lindholm
Margrethe Hansen
Maren Jensen, M.C.Jensen

Vidner

C. Andersen - Aage Krag

------------------------------------------------------

Udkast til Opgjørelse

I Fællesboet efter Havnefoged Hans Peter Jensen og Hustru Kirstine Jensen født Hansen af Stubbekjøbing.

Arv og Gjæld ej vedgaaet.

Indtægt.

1. Kjøbesum for Boets faste Ejendom -----2400 Kr
2. Kontrabog No 5141 med Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn med paaløbne Renter til 11' December 1908 72,57
3. Provenue af Auction den 12' Juli 1907 over Boets Løsøre 287,70
4. Kjøbesum for Løsøre solgt underhaanden 26,25
5. Husleje: Helene Petersen 10,- Provisor Nielsen 20,00
6. Forefundet kontant 100,-
7. Begravelseshjælp 50,-
8. Refunderet Indskud i Kjøbstedernes Løsøreforsikring 4,00
9. Endvidere Renter i Disconto og Laanebanken i Stubbekjøbing 21.55

Transport 2992,07

Udgift.

Pantegjæld paa den faste Ejendom 2000,-
Renter deraf til Stubbekjøbing Sparekasse for Tiden fra 11/6 1906 til 11/6 1907 49,-
og for Tiden fra 11' Juni 1907 til 1' August 1907 13,06
Kommuneskat af Ejendommen for April Kvartal 1907 1,95
Do af Do for Juli Maaned 1907 0,65
Regning fra Fuldmægtig Munck 26,60
Begravelsesomkostninger 131,12
Proklama i Statstidende 6,70
Skifteindkaldelse Do. 1,80
Do. i Do anslaaet 2,20 = 10,70
Registreringsgebyr 4,00
Vidnegebyr 6,00
Porto 0,99 = 2244,07

Beholden Fornue Kr. 748,00

Skiftegebyr 2/3 % af 3000 Kr. = 20,00
1/2 % af 750 = 3,75 = 23,75

Kr. 724,25

Deraf udgør Halvdelen Kr. 362,13

Hans Peter Jensens Boslod, heraf svares Arveafgift 1% = 3,62

Kr. 358,51

som udloddes saaledes:

ægtefællen 1/8 44,87
1. Sønnen Hans Peter Jensen 34,85
2. Sønnen Martin Cornelius Jensen 34,85
3. Datteren Martha Marie Jensen gift med Christen Jensen 34,85
4. Sønnen Ole August Jensens Enke 34,85
5. Sønnen Carl Frederik Viggo Jensen 34,86

Summeret: 219,07 358,51 724,25

6. Datteren Emma Eleonora Christine Jensen, gift med P. Petersen 34,86
7. Datteren Anna Margrethe Cecilie f. Jensen gift med Julius Hansen 34,86
8. Sønnen, afdøde Jens Christian Petersens Børn:
a. Rasmus Peter Julius Petersen 4,98
b. Anna Martha Kirstine, f. Petersen g. med Knud Rasmussen 4,98
c. Marie Margrethe Petersen 4,98
d. Emma Edvardine, f. Petersen, gift med C. Petersen 4,98
e. Eline Sophie Antoinette Petersen 4.98
f. Hans Peter Martin Petersen 4.98
g. Hense Christian Peter Petersen 4.98 = 34,86
9. Datteren afdøde Maren Boline Eline, født Jensens Børn i Ægteskab med Lars Jensen Lindhold
a. Hans Peter Lindholm 17.43
b. Carl Viggo Cornelius Lindholm 17,43 = 34.86

Summeret 358,51

Af den anden Halvdel: Kirsten Lensen, f. Hansen Boslod 362,12 og hendes Arv efter Ægtefællen 44,81 = 406,93
svares ligeledes 1% Arveafgift med 4.04 = 402,86

som udloddes saaledes
1. Hans Peter Jensen 50,36
2. Martin Cornelius Jensen 50,36
3. Martha Marie Jensen 50,36
5. Carl Frederik Viggo Jensen 50,36
6. Emma Eleonora Christine Petersen 50,36
7. Anna Margrethe Cecilie Hansen 50,36

(Note 5. og 6. er 4. og 5. overstreget)

Summeret 302,16 402,86

8.a Rasmus Peter Julius Petersen 7,20
b. Anna Martha Kirstine Rasmussen 7,20
c. Marie Margrethe Petersen 7,19
d. Emma Edvardine Petersen 7,19
e. Eline Sofie Antoinette Petersen 7,19
f. Hans Peter Martin Petersen 7,19
g. Hans Christian Peter Petersen 7,18 ? 5+,35

9.1 Hans Peter Lindholm 25,18
b. Carl Viggo Cornelius Lindholm 25,17 = 50,35 = Kr 402,86

Stubbekjøbing Købstads Skifteret 2' December 1908

Schultz.

2 Kirkebog, Under viede 1868, indførsel nummer 7: Brudgommen Ungkarl Tømrer Jens Christian Jensen (eller Petersen) i Stubbekjøbing født 14 Oktober 1843 vacc. 22 Jun 1844. Bruden: Pigen Hansine Marie Rasmussen i Stubbekjøbing født 29 April 1846 vacc. 21 Jul 1847. Note med anden håndskrift på bruden: Har iflg Skrivelse fra Kjøbenhavns Overpræsidium ref 24/4 11 fået lov til at føre navnet Hansine Marie Salin? (efternavnet svært læseligt). Forlovere: H.P.Jensen Skibsfører i Stubbekjøbing, Johan Hansen Gaardbruger af Carlsfeldt Vestergaard. Viet 13 September 1868 i Kirken

Klokkerbog, ny scanning: Under viede 1868, indførsel 7; Brudgommen: Ungkarl, Tømrer Jens Christian Jensen (eller Petersen) født 14 October 1843, vaccin. 22 Juni 1844 af Klein. Stubbekjøbing. Bruden: Pigen Hansine Marie Rasmussen i Stubbekjøbing født 29 April 1846, vacc. 21 Juli 1847. Forloverne; Skibsfører H.P.Jensen. Gaardbestyrer Johan Hansen, Vestergaard. Viet: 13. Septbr. 1868 I kirken.

3 Kirkebog, Stubbekjøbing viede 1868. Under viede 1868, indførsel nummer 7: Brudgommen Ungkarl Tømrer Jens Christian Jensen (eller Petersen) i Stubbekjøbing født 14 Oktober 1843 vacc. 22 Jun 1844. Bruden: Pigen Hansine Marie Rasmussen i Stubbekjøbing født 29 April 1846 vacc. 21 Jul 1847. Note med anden håndskrift på bruden: Har iflg Skrivelse fra Kjøbenhavns Overpræsidium ref 24/4 11 fået lov til at føre navnet Hansine Marie Salin? (efternavnet svært læseligt). Forlovere: H.P.Jensen Skibsfører i Stubbekjøbing, Johan Hansen Gaardbruger af Carlsfeldt Vestergaard. Viet 13 September 1868 i Kirken.

4 Kirkebog, Stubbekjøbing, fødte kvinder, 1846. Indførsel nummer 3: Født 29 April: Hansine Maria Rasmussen, Døbt 20 Juni i Kirken. Forældre: Dagleier Rasmus Hansen of Hustru Ane Hansdatt. Fadderne: Lars Hampes Kone i Barup, Tjenestepige Kirsten Hansdat. ?? ??, Wey?? John Hansen, Ole Jensen Dag??, ?? i ??. Ungkarl Hans Larsen i Barup. Jævnførelses register 220-973.

5 Kirkebog, Stubbekjøbing, fødte kvinder, 1846. Indførsel nummer 3: Født 29 April: Hansine Maria Rasmussen, Døbt 20 Juni i Kirken. Forældre: Dagleier Rasmus Hansen of Hustru Ane Hansdatt. Fadderne: Lars Hampes ??ci Barup, Tjenestepige Kirsten Hansdat. ?? ??, Wey?? John Hansen, Ole Jensen Dag??, ?? i ??. Ungkarl Hans Larsen i Barup. Jævnførelses register 220-973.

6 Kirkebog, Stubbekøbing, Konfirmerede piger 1 Søndag efter Påske 1860, indførsel 6. Ikke afskrevet. Ingen ny data. Kundskab og opførsel begge Mg. Vaccineret 16 Juli 1846 af Læge Wolff.

7 Kirkebog, Stege, fødte kvinder 1901, indførsel 15. Født 1901 Juli 12 i Stege, Raadhusstrædes Forlængelse, Ulla Sidenius (Petersen overstreget) Palsøe(X), Forældre: Bogholder Rasmus(2) Peter(3) Julius(1) (Petersen overstreget) Palsøe og Hustru Anna Elisabeth Sidenius 26 Aar. Stege, Døbt 1901 August 25 af Borch i Kirken. Fadderne: Tømrer Jens Christian Petersens Enke Hansine Marie Rasmussen Stubbekøbing. Ugift Helga Sidenius, Købmand Christian Matzen Sidenius, Ungkarlene Christian Michael Sidenius og Jens Christian Petersen, alle af Stege. Anmærkninger: 2. Barn - (X) Tilladelse til Navneforandring if. Sk. fra Overpræsidenten i København af 24/4-1911.

8 , Se under forældrene.

9 Kirkebog, Aastrup, fødte mænd 1843, indførsel 19. Født Octbr 14 Jens Christian Pedersen, døbt Decbr 17. Forældre: Hans Peter Jensen Styrmand H. Kirsten Hansen i Hesness, Faddere: Maren Pedersen, Hans Nielsens Kone i ?? bb. Karen Mortensen i Mosebye, Hans Christian ?? Peder Lindholm i Mesebye, Hans Andersen ?? ??. Jævnførselsesregister: Pag. 9 No. 370.

10 Skifter (Danmark, Arkivalier Online), 1907 den 4. Maj, Eftermiddag Kl 4, indfandt Skifteforvalteren for Stubbekøbing Købstad sig i sit forfald ved sin konstituerede Fuldmægtig cand. jur. L. Roseng med Vidnerne og Vurderingsmændene Arrestforvarer Andersen og cand. jur. Bolvig, begge af Stubbekøbing sig på den af Enke efter Havnefoged H.P.Jensen hidtil beboede Ejendom Grønnegade i Stubbekøbing, hvor der belv foretaget

(indrykket) Begyndelses - og Registreringsforretning i fællesboet efter Havnefoged af Stubbekøbing Hans Peter Jensen, død 7 November 1892, og Hustru Kirsten Jensen, f. Hansen, død 27 April 1907.

Skifteforvalteren bemærkede, at Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin nævnte Mand, var bleven begravet gaars Dato.

Tilstede ved Registreringen var
Bogholder Julius Hansen af Stubbekøbing og dennes Hustru Anne Margrethe Cecilie f. Jensen
Sofie Jensen f. Neble, ? gift med Havnefoged M.C. Jensen af Stubbekøbing.
Martha Marie Jensen, f. Jensen, gift med Parcellist Christen Jensen af Slaglille ved Sorø.
Maren Jensen f. Jensen af Stubbekøbing, enke efter Gæstgiver Ole August Jensen af Nykøbing F.

De mødte oplyste, at arvingerne i Boet ere føldende:
De afdødes Fællesbørn:
1. Købmand Hans Peter Jensen af Nakskov.
2. Havnefoged Martin Cornelius Jensen af Stubbekøbing,hvis ovennævnte Hustru er mødt.
3. Mødte Martha Marie Jensen gift med parcellist Christen Jensen af Slaglille.
4. Mødte Maren Jensens afdøde Mand Gæstgiver Ole August Jensen, hvis eneste Arving Hustruen er ifølge Testamente idet han ikke har efterladt sig Livsarvinger.
5. Fyrassistens Carl Frederik Viggo Jensen af Stevns Fyr.
6. Emma Eleonora Christine f. Jensen gift med Gaardejer Peter Petersen Steffensminde pr Nakskov.
7. Mødte Anna Margrethe Cecilie f. Jensen gift med ligeledes mødte Bogholder Julius Hansen af Stubbekøbing.
8. Tømrer Jens Christian Petersen, afgaaet ved Døden den 16 APril 1889 men har i Ægteskab med Hansine Marie f. Rasmussen efterladt sig følgende Livsarvinger
A. Bogholder hos Consul Carøe i Stege: Rasmus Peter Julius Petersen, født 25/1 1869
B. Anne Martha Kirstine f. Petersen gift med Portner Knus Rasmussen, Sct. Annæ Plads nr 30, København.
C. Marie Margrethe Petersen, Ugift, f. 10/5 1875, for tiden af Lugano
D. Emma? Edvardine f. Petersen, gift med Skolelærer Petersen i Sørup pr Eskildstrup.
E. Eline Sophie Antoinette Petersen, Ugift, f. 31/5 1879, Margrethevej i Hellerup.
F. Handelskommis Hans Peter Martin Petersen, f. 24/3 1882, for Tiden af Nakskov
G. Jens Christian Peter Petersen f. 7/6 1884? for TIden Soldat i København.
9. Maren Bodil Eline Jensen, afgaaet ved Døden den 18/3 1887 men har i Ægteskab med kgl. Vejer og Maaler Lars Jensen Lindholm efterladt sig følgende Livsarvinger
A. Hans Peter Lindholm, f. 13/1 1881, af New York
B. Handelskommis Carl Viggo Cornelius Lindholm, født 19/9 1884, af Vester Brønderslev.

De mødte arvinger (erklærede - overstreget) bemærkede at de ikke idag ville afgive Erklæring om, hvorvidt de ville vedgaa Arv og Gæld i Boet.

Derefter registreredes og af Vidnerne vurderedes følgende ejendele, som tilhøre Boet.

1. Den Boet tilhørende faste Ejendom Matr. No 98 af Stubbekøbing Købstads Bygrunde skyldsat for Hartkort 1 1/4 Album, som med paastaaende Bygninger med mur - og nagelfast appertinersier og 2 Kakkelovne ansættes til Kr. 2500.00

Følgende Løsøre genstaar:

(Er noteret i to kolonner, her skrevet i nummerfølge)

I Dagligstuen
-------------
2. 4 Stole med Damask Kr. 16.00
3. 2 Stole 3.00
4. 1 Sekretaer 25.00
5. 1 ov. Magohnibord 20.00
6. 1 sofa med Damask 15.00
7. 1 spejl med Mahogniramme 10.00
8. 5 Skilderier 5.00
9. 1 Fyrretræsbord 3.00
10. 1 Lampe 2.00
11. 4 Vaser 1.00
12. 1 Damehat og 1 Kappe 2.00
13. 3 bøger 1.00
14. 1 sort Schawl 3.00
15. i Natkyse 1.00
16. 1 graat Schawl 2.00
17. 4 Par Lagener 16.00
18. 1 Haandtaske 0.50
(I anden kolonne fortsæter Soverværelset)
19. 1 gl Dragkiste 8.00
21. 1 Lænestol 3.00
23. 1 Forhøjning 1.00
25. 1 Fløjbord 6.00
27. 1 Træseng med F?madras 15.00
29. 1 blaastribet Dyne 8.00
31. 1 Underdyne 8.00
33. 1 Avisholder, 1 Pibebræt og 4 skilderier 1.00
35. 1 Skrivepult 2.00
(Venstre kolonne lagt sammen til 124.50=

I Soveværelset
--------------
20. 2 svenske Træstole 3.00
22. 2 Stole 2.00
24. 1 Hjørneskab 5.00
26. 1 Sofa 10.00
28. 1 Sengetæppe 1.00
30. 4 puder 8.00
32. 1 Skibsuhr 4.00
34. 2 Malmlysestager 4.00
36. 2 Spejle (? og 1 lille) 1.00
(højre kolonne lagt sammen til 2717.50)
37. 4 Fag Gardiner 2.00
38. Forskelligt Undertøj 2.00
39. Forskellige Gangklæder 3.00
40. 6 Haandklæder 3.00
41. Forskelligt Lintøj 5.00
42. 11 Spiseskeer 2.00
43. 6 Thespeer 2.00
44. Forsk. Glastøj 2.00

I Spisekammeret
---------------
45. 2 Tallerkener og 1 Stegefad 5.00
46. 8 Tallerkener og 1 Kartoffelfad 2.00
47. 10 forsk. Tallerkener 1.00
48. 7 Par Kopper 1.00
49. 4 Terriner 1.50
50. Forsk. Kjøkkentøj 2.00
51. 1 Platmenage og 1 Kasse med Kurve 1.00

I Køkkenet
----------

52. 1 lille Hjørneskab 2.00
53. 2 Bakker 2 Fade og 2 Spækkebrædter 0.50
54. 4 Gryder 2.00
55. 1 Krumkniv, 1 Kagerulle og 1 Hakkebrædt 1.00
56. 3 Kasseroller, 1 Vaskefad. 1 Køkkenlampe m.m. 1.00
57. 1 Vandspand 0.50
58. 1 Jernmorter 1.00
59. 1 Kobberkedler og 1 Messingkedel 3.00
60. 1 Bismer 1.00
61. 1 Kobberkedel og 1 stor Gryde 2.00
62. Forskell. Haveredskaber m.m. 2.00
63. 2 Øxer og 1 Spand 1.50
64. 1 Kar og 1 Ballie 1.50

Paa Loftsværelset:
------------------
65. 1 Dobbeltseng 4.00
66. 1 dobbelt Overdyne 12.00
67. 1 Underdyne 10.00
68. 1 kort og 1 lang Pude 6.00
69. 4 gl Stole 1.00
70. 1 glt Bord 0.50
71. 1 glt Spejl 0.50

Paa loftet.
-----------
72. 1 dobbelt Klædeskab 4.00
73. 2 Kjoler og 1 Skørt 3.00
74. 4 gl Bøger 0,50
75. glt Jern m.m. 1.00

Endvidere
76. 1 Kontrabog med Sparekassen for Stubbekøbing og Omegn Nr. 5141 med Indestående 50.00
77. 1 kontant Beløb 18.88

(venstre kolonne talt til 2818.50)
Sammenlagt Kr. 2883.38
De mødte Arvinger oplyste, at der indestaar i den registrerede faste Ejendom Pantgæld til Beløb 2000 Kr. Derimod mene de, at der ikke paahviler Boet anden Gæld. De bemærke, at der formentlig ikke findes andre Boet tilhørende Ejendele end de nu registrerede.

Boets Papirer bleve tagne i Skifterettens Varetægt og Ejendommen aflaaset, hvorefter Nøglerne ? tages i Skifterettens Forvaring. Det passerede oplæst of af de Tilstedeværende underskrevet. Vidnerne erklære derhos, at de have undført deres Hverv som Vurderingsmænd efter bedste skønnende og Overbevisning.

Forretningen sluttet. Signeret L Rosen Fm.

Vidner; C Andersen - Axel Bolvig

Margrethe Hansen født Jensen
Sofie Boline Jensen
Maren Jensen
Martha Marie Jensen

Forevist Lolland-Falsters Stiftamt den 16 Maj 1907.
Peddersen?

--------------------------------------------

1907, den 22' Maj, Eftermiddag Kl. 3, blev Stubbekøbing Købstads Skifteret sat paa Raadhuset i Stubbekøbing og administreret af den ordinære Skifteforvalter, hvorda i overværelse af Vidnerne Fuldm. Rosen og cand. jur. Bolvig blev foretaget:

(Indrykket) Skiftesamling i Fællesboet efter Havnefoged af Stubbekøbing, Hens Peter Jensen, død 7de November 1892 og Hustru Kirsten Jensen, f. Hansen, d'd 27de April 1907.

Mødt var Bogholder Julius Hansen, der paa egne og Hustrus Vegne erklærede, at han ikke ønskede at vedgaa Arv og Gæld i Boet.

Dette vil derfor være at behandle overensstemmende med Reglerne i Skiftelovens Kap. III.

Der vil være at udstede Indkaldelse til Arvinger og Kreditorer med 6 Maaneders Varsel.

Det passerede oplæst og underskrevet.

Julius Hansen

Boet? ?

Retten Hævet.
(Underskrevet - ikke læsbart)

Vidner:
Bolvig - Rosen.

------------------------------------------------

1908 den 19de December Formd Kl 9 blev Stubbekjæbing Kjøbstads Skifteret sat paa Skifterettens Kontor paa Raadhuseti Stubbekjøbing og administreret af den ordinære Skifteforvalter Borgmester, By- og Herredsfoged Schultz R af Dbrg, hvor da i overværelse af Vidnerne Kontorist Krag og Arrestforvarer Andersen blev foretaget

(Indrykket) Boet efter Havnefoged Hans Peter Jensen og Histri Kirsten Jensen født Hasen

sidst foretaget 10 Juni f. A.

Skifteforvalteren bemærkede

- at Skifterettet havede oppebaaret Husleje af Helene Petersen og af Provisor Nielsen 29 Kr

- at den Boet tilhørende Ejendom Matr. No. 98 af Stubbekjøbing Bygrunde var solgt til Baadfører R. Madsen for 2400 Kr. En Gjenpart af det til Kjøberen udstedte Skjøde fremjagdes. Den Boet tilmommende Del af Kjøbesummer var betalt den 16 Juli 1906.

- at Boets Løsøre var solgt ved Auchon den 12de Juli 1907 med Credit til 1ste Januar 1908 og Provenuet der ifølge Incassators herved fremlagte Regnskab udgjør Kr 287,70 var betalt til Skifteretten den 14de Januar 1908, og

- at Boet hidtil ikke har kunnet sluttes, da de fraværende Arvinger først ved Fuldmagter udstedte i forrige Maaned ere blevne repræsenterede i Boet.

Øjemedet med nærværende Samling er at fremlægge Udkast til Opgjørelse i Boet eventuelt at slutte dette.

Samlingen har været indvarslet ved ? Bekjendtgjørelse

Der fremlagdes Exemplar af Statstidende No. 206 for 4de DS., hvori Bekjendtgjørelsen har været indrykket.

Derefter fremlagdes Udkast til Opgjørelse i Boet. Udkastet har henligget til Eftersyn her paa Kontoret fra den 2den DS.

Til Skiftesamlingen havde givet Møde
Havnefoged M. C. Jensen
Gjæstgiver O Jensens Enke Maren født Nielsen
Bogholder Julius Hansen med Hustru Margrethe født Jensen
Bogholder Hansen gav tillige Møde for Kjøbmand Hans Peter Jensen
Martha Marie Jensen og dennes Mand Christen Jensen
Fyrassistant Carl Frederik Viggo Jensen
Emma Eleonora Christine Jensen og dennes Mand Peter Petersen
Bogholder Rasmus Peter Julius Petersen
Amma Martha Christine Petersen og dennes Mand Knud Rasmussen
Marie Margrethe Petersen
Emma Edvardine Petersen og dennes Mand C. Petersen
Eline Sophie Antoinette Petersen
Hans Peter Martin Petersen og
Jens Christian Peter Petersen
i henhold til ? Fuldmagt

Endelig mødte kgl Vejer og Maaler L. Lindholm for
Hans Peter Lindholm i Henhold til Fuldmagt af 7de d. M- ? og for
Carl Lindholm i Hnehold til Fuldmagt af 27de f.M. ?

Det fremlagte Udkast til opgjørelsen blev gjennemgaaet med de Tilstedeværende, der Intet fandt derimod at erindre, hvorefter det godkjendtes som endelig

Opgjørlse
Det findes indført nedenfor pag. 188.

Der udbetaltes derefter
Gjæstgiver O. Jensens Enke i Arv Kr. 34,85
Havnefoged M. C. Jensen - " _ 85,21
Vejer Lindholm i Arv til de af ham repræsenterede Arvinger: 85,21
Bogholder Julius Hansen paa egne og Hustrus vegne og som Befuldmægtiget for de omfor nævnte af ham repræsenterede Arvinger tilsammen i Arv Kr. 511,29

For Modtagelse af disse Beløb tjener de Vedkommnedes Underskrifter som Kvittering.

Det passerede oplæst og underskrevet.

Boet Sluttet.

Retten hævet.

(Underskrift - der må stå Schultz)

Jul. Hansen, L. J. Lindholm
Margrethe Hansen
Maren Jensen, M.C.Jensen

Vidner

C. Andersen - Aage Krag

------------------------------------------------------

Udkast til Opgjørelse

I Fællesboet efter Havnefoged Hans Peter Jensen og Hustru Kirstine Jensen født Hansen af Stubbekjøbing.

Arv og Gjæld ej vedgaaet.

Indtægt.

1. Kjøbesum for Boets faste Ejendom -----2400 Kr
2. Kontrabog No 5141 med Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn med paaløbne Renter til 11' December 1908 72,57
3. Provenue af Auction den 12' Juli 1907 over Boets Løsøre 287,70
4. Kjøbesum for Løsøre solgt underhaanden 26,25
5. Husleje: Helene Petersen 10,- Provisor Nielsen 20,00
6. Forefundet kontant 100,-
7. Begravelseshjælp 50,-
8. Refunderet Indskud i Kjøbstedernes Løsøreforsikring 4,00
9. Endvidere Renter i Disconto og Laanebanken i Stubbekjøbing 21.55

Transport 2992,07

Udgift.

Pantegjæld paa den faste Ejendom 2000,-
Renter deraf til Stubbekjøbing Sparekasse for Tiden fra 11/6 1906 til 11/6 1907 49,-
og for Tiden fra 11' Juni 1907 til 1' August 1907 13,06
Kommuneskat af Ejendommen for April Kvartal 1907 1,95
Do af Do for Juli Maaned 1907 0,65
Regning fra Fuldmægtig Munck 26,60
Begravelsesomkostninger 131,12
Proklama i Statstidende 6,70
Skifteindkaldelse Do. 1,80
Do. i Do anslaaet 2,20 = 10,70
Registreringsgebyr 4,00
Vidnegebyr 6,00
Porto 0,99 = 2244,07

Beholden Fornue Kr. 748,00

Skiftegebyr 2/3 % af 3000 Kr. = 20,00
1/2 % af 750 = 3,75 = 23,75

Kr. 724,25

Deraf udgør Halvdelen Kr. 362,13

Hans Peter Jensens Boslod, heraf svares Arveafgift 1% = 3,62

Kr. 358,51

som udloddes saaledes:

ægtefællen 1/8 44,87
1. Sønnen Hans Peter Jensen 34,85
2. Sønnen Martin Cornelius Jensen 34,85
3. Datteren Martha Marie Jensen gift med Christen Jensen 34,85
4. Sønnen Ole August Jensens Enke 34,85
5. Sønnen Carl Frederik Viggo Jensen 34,86

Summeret: 219,07 358,51 724,25

6. Datteren Emma Eleonora Christine Jensen, gift med P. Petersen 34,86
7. Datteren Anna Margrethe Cecilie f. Jensen gift med Julius Hansen 34,86
8. Sønnen, afdøde Jens Christian Petersens Børn:
a. Rasmus Peter Julius Petersen 4,98
b. Anna Martha Kirstine, f. Petersen g. med Knud Rasmussen 4,98
c. Marie Margrethe Petersen 4,98
d. Emma Edvardine, f. Petersen, gift med C. Petersen 4,98
e. Eline Sophie Antoinette Petersen 4.98
f. Hans Peter Martin Petersen 4.98
g. Hense Christian Peter Petersen 4.98 = 34,86
9. Datteren afdøde Maren Boline Eline, født Jensens Børn i Ægteskab med Lars Jensen Lindhold
a. Hans Peter Lindholm 17.43
b. Carl Viggo Cornelius Lindholm 17,43 = 34.86

Summeret 358,51

Af den anden Halvdel: Kirsten Lensen, f. Hansen Boslod 362,12 og hendes Arv efter Ægtefællen 44,81 = 406,93
svares ligeledes 1% Arveafgift med 4.04 = 402,86

som udloddes saaledes
1. Hans Peter Jensen 50,36
2. Martin Cornelius Jensen 50,36
3. Martha Marie Jensen 50,36
5. Carl Frederik Viggo Jensen 50,36
6. Emma Eleonora Christine Petersen 50,36
7. Anna Margrethe Cecilie Hansen 50,36

(Note 5. og 6. er 4. og 5. overstreget)

Summeret 302,16 402,86

8.a Rasmus Peter Julius Petersen 7,20
b. Anna Martha Kirstine Rasmussen 7,20
c. Marie Margrethe Petersen 7,19
d. Emma Edvardine Petersen 7,19
e. Eline Sofie Antoinette Petersen 7,19
f. Hans Peter Martin Petersen 7,19
g. Hans Christian Peter Petersen 7,18 ? 5+,35

9.1 Hans Peter Lindholm 25,18
b. Carl Viggo Cornelius Lindholm 25,17 = 50,35 = Kr 402,86

Stubbekjøbing Købstads Skifteret 2' December 1908

Schultz.

11 Kirkebog, Stubbekøbing, døde 1889. Død 16. April 1889, Begravet 23. April 1889: Jens Christian Petersen (kaldet Jensen), Gift Tømmermester i Stubbekøbing. 45 Aar. Skifte ..... blækket utydeligt, Dødsattest (Lassen) af 16. April 1889.

Klokkerbog: Under døde mænd, 1889, Indførsel 8: Død: 16 April 1889, Begravet 23 April 1889. Jens Christian (Jensen) Petersen. Tømrer i Stubbekjøbing. Gift. 45 Aar. Jævnførelsesregister: 536.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk